Featured Collection

Prague at night

Widener Library holds Czech and Slovak samizdat collection: 1968-1990 which includes 700+ titles.
Illustration: Prague Castle as seen at night. Photographer: Karney Li (Wikipedia Commons)

Quick Facts

News

News

Mladá fronta dnes.
Praha :M. a F. akciová společnost,1990-
Location:
http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.ejournals:sfx111021048325104

iDnes.cz  (independent Internet portal of MF Dnes, most read Czech daily)
http://www.idnes.cz/ 

České noviny, zpravodajský server ČTK (Czech Press Agency)
http://www.ceskenoviny.cz/
 
Literární noviny (Prague, Czech Republic : 1990) (weekly) 
 
aktualně.cz  (popular Czech daily online)
http://aktualne.centrum.cz/
 
Novina!.cz   (Czech daily online)
http://www.daily.cz/
 
Slovakia today - latest news from Slovakia
http://www.sktoday.com/sections/politics
 
Slovenské národné noviny : dvojtýždenník Matice slovenskej.
 
Onlinenewspapers.com (portal to additional choices of newspapers from the region)
http://www.onlinenewspapers.com/czech_re.htm      
 

General resources

Czech Republic online  
 
Slovakia.org :  The guide to the Slovak Republic 
 
Slovensko.com: your guide to Slovakia (useful links, and facts on language, culture, history, and more)
 
NationsOnline (Czech Republic and Slovakia)
 
James Naughton's Pages (Oxford) offers links and resources on Czech Republic and Slovakia                         
 
Yale Slavic library guide (by country)                                  
 
Czech and Slovak Webliography (CSEEES&SEELRC, Duke University)     
http://slaviccenters.duke.edu/webliogra/czech                 
 
Transitions online [electronic resource]: TOL.  Prague: Transitions, [1999]-                      
([Diplomacy & International Relations; Eastern Europe; Politics & Government)
Hollis # 011302811
http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.ejournals:sfx1000000000285835  [2002-present]
 
Národní knihovna České republiky / National Library of the Czech Republic (offers links to interesting sites and resources, such as WebArchiv,  Kramerius and Manuscriptorium)                                                                        

Digital library Kramerius is a project of the National Library of the Czech Republic. The digital library contains more than 6 millions of scanned pages. Some of the documents are in German, Russian, English and other languages. Provides full-text of hundreds of periodicals and monographs.In comploiance with the Czech Copyright Act, some of these documents can be displayed only in the premises of National Library
 
Slovenská knižnica / Slovak Library (portal to catalogs and collections in Slovak libraries, offering access to digitized materials)
https://www.kis3g.sk/index.html
 
Czech Republic / Vladka Edmondson with David Short, compilers. Oxford, England ; Santa Barbara, Calif. : Clio Press, c1999.(Bibliography)              
Hollis # 008222766                                                                                                                   
Location:   Widener  |  WID-LC    |  DB2011.Z99 E36 1999x     
 
The Czech reader: history, culture, politics / Jan Bažant, Nina Bažantová, and Frances Starn, eds.  Durham, NC : Duke University Press, 2010.
Hollis # 012845678
Location:   Harvard Depository 

Language dictionaries

Czech / English, English / Czech online dictionary
 
Slovak / English, English / Slovak online dictionary                   
 
Slovník spisovného jazyka českého / za vedení Boh. Havránka [hlavního redaktora] zprac. lexikografický kolektiv Ústavu pro jazyk český ČSAV.  Praha : Academia, 1989.
Hollis # 001805602                                                                         
Location:   Widener  |  WID-LC   |  PG4625 .S553 1989x       
 
Velký česko-anglický slovník / Josef Fronek.  Praha : Leda, c2000.  
Hollis # 008566777                                                         
Location:  Widener  |  WID-LC    |  PG 4640 .F768 2000x
 
Fraus ilustrovaný studijní slovník : anglicko-český / česko-anglický / [autor projektu Jiří Fraus].  Plzeň : Fraus , 2004.  
Hollis # 009406868                                               
Location:  Widener  |  WID-LC   |  PG4640.F73 2004x    
 
Velký anglicko-český slovník / Josef Fronek ; [odborná jazyková spolupráce Elizabeth Morrison].  Praha : Leda, c2006.           
Hollis # 009980532                                                                 
Location:  Widener  |   Reading Room  |   RR 2195.40
                   
Slovník slovenského jazyka / Slovenská akadémia vied. Sekcia spoločenských vied. Ústav slovenského jazyka ; vedecký redaktor : Štefan Peciar. Bratislava : Vydavatel'stvo SAV, 1959-68.  (6 v.)                                                                                                                 
Location:    Harvard Depository 
 
Slovník súčasného slovenského jazyka / autori Ľubica Balážová ... [et al.] ; hlavná redakcia Klára Buzássyová, Alexandra Jarošová ; [editori Ľubica Balážová ... et al.].  Bratislava : VEDA, 2006-    
Hollis #  010232049                                                                    
Location:       Widener  |  WID-LC    |  PG5375 .S66 2006x    

Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník / [zostavil, Eduard Drábik, Nick English, Mikuláš Zámbory.  3. Vyd. Wauconda, IL : Bolchazy-Carducci Publishers, 2001.               
Hollis #  008897546                                                                 
Location:  Widener Reading Room RR 2507.10   
 
Slovensko-anglický slovník / [autori Andrea Cániková ... et al.]. Bratislava :Slovak Academic Press,1997.                                       
Hollis # 007803323                                                                 
Location:  PG5379.S635 1997   
 
Historický slovník slovenského jazyka / vedecký red. Milan Majtán.  Bratislava : Veda, 1991-2008.                                                          
Hollis # 001312042                                                   
Location:    Widener  |  WID-LC    |  PG 5363 .H57 1991x
     
Slovensko-anglický frazeologický slovník : veľký výber slovných spojení = Slovak-English dictionary of idioms : comprehensive coverage of word combinations / Josef Fronek, Pavel Mokráň.  Bratislava : Nová práca, 2003.                                        
Hollis # 009683012                                                                                                       
Location:    Widener  |  WID-LC    |  PG5345 .F76 2003
 
Historický slovník slovenského jazyka / vedecký red. Milan Majtán.  Bratislava : Veda, 1991-                                                                   
Hollis #  001312042                                                        
Location:  Widener  |  WID-LC   |  PG 5363.H57 1991x   
 

Encyclopedias

Všeobecná encyklopedie : ve čtyřech svazcích / [redakce ... Marie Honzáková (šéfredaktorka) ... et al.] 
Praha : Nakl. Dům, OP, 1996-1998.
Hollis #  007275066
Location:   Widener  |  WID-LC   |  AE51 .V74 1995x  
 
Malá československá encyklopedie / [hlavní redakce… Bohumil Kvasil et al.]  
Praha: Academia, 1984-1987.                                                                          
Hollis # 000176210
Location:    Widener  |  WID-LC  |   AE51 .M25 1984  
 
Slovakia and the Slovak : a concise encyclopedia / [compiled and edited by Milan Strhan, David P. Daniel]. 
Bratislava : Encyclopedical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Goldpress Publishers, 1994.                                            
Hollis # 003316586
Location:    Widener  |  WID-LC  |   DB2707.S57 1994
 
Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch /[zostavil ... kolektív pracovníkov Encyklopedického ústavu Slovenskej akadémie vied],  1999-                                                                                                 
Hollis # 008285383
Location:   Widener  |  WID-LC  |   AE60.S58E53 1999x 
 
Akademická encyklopedie českých dějin / vědecký redaktor Jaroslav Pánek. 
Praha : Historický ústav Akademie věd ČR, 2009-                                         
Hollis # 012183956                                                                                          
Location:    Widener  |  WID-LC    |  DB2061 .A43 2009x

Archival guides and resources

Národní archiv / Czech National archive                                                                                  
 
Slovenský národný archív / Slovak National Archives                                                                           
                                                         
Česká archivní společnost / The Czech Archive Society (an informative site with wealth of links, and English language option)     
 
State regional archives
www.mza.cz
 
Specialized archives                                                              
 
Archive of the Jewish Museum in Prague                                  
 
Archives of Czechs and Slovaks abroad in the Regenstein Library of the University of Chicago is a useful guide on the subject.
 
Libri Prohibiti in Prague, Czech Republic (private archival research library with complete holdings of the Czech samizdat—in addition to Czech exile literature.  Portion of holdings have been digitized)                                                                                                           
 
Československé dokumentační středisko / The Czechoslovak Documentation Centre (another, smaller, archive holding sources for the study of communism, samizdat and exile literature                                                                                                         
 
Pramenné dokumenty k dejinám Slovenska a Slovákov : od najstarších čias po prvú fázu národného obrodenia v zbierkach Archivu literatúry a umenia Slovenskej Národnej Knižnice (tematický inventár) / spracoval a zostavil Viliam Mruškovič).  Martin : Slovenská Národná Knižnica,  2009.
Hollis # 012075752
Location:   Harvard Depository
 
Český a slovenský biografický index = Tschechischer und slowakischer biographischer index = Czech and Slovak biographical index. 
München : K.G. Saur, 2006.
(The Czech and Slovak Biographical Index (CSBI), provides the information about more than 117,500 persons featured in the Czech and Slovak Biographical Archive)
Hollis #  009883290
Location:   Harvard Depository
 
Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793.
 Praha : Státní ústřední archiv v Praze, 2002- (v.1-6)

Hollis # 009226555
Location : Widener Harvard Depository
 
Judaica v Archivu Ministerstva vnitra v Praze / Josef Bergl.  Studie k dějinaḿ královské české komory / Václav Pešák. Přispěvky k československé historické geografii / František Roubík.
V Praze, Ministerstvo vnitra, 1933.
Hollis # 004041248
Location:    Widener  |  WID-LC    |  Slav 7272.139
 
Czech and Slovak samizdat: a catalogue of British Library holdings  
(Note: samizdat materials, including those in the Harvard University Library, are difficult to categorize.  While they generally fall under the literature, history or politics, they stand out primarily as a cultural phenomenon of certain era in the Czech and Slovak history.           
Samizdat materials do not circulate.  Please, contact the Slavic Division for help in using the Harvard collection)
 
Klenoty knižnej kultúry a achívneho dokumentárneho dedičstva v zbierkach Slovenskej národnej knižnice v Martine = Treasures of the book culture and archival documentary heritage from the collections of the Slovak National Library in Martin / Ľubomír Jankovič, Klára Komorová. 
Martin : Kozák-Press, 2010.                                                                                      
Hollis # 012833213                                                                                                                   
Location:   Harvard Depository

Pramenné dokumenty k dejinám Slovenska a Slovákov : od najstarších čias po prvú fázu národného obrodenia v zbierkach Archivu literatúry a umenia Slovenskej Národnej Knižnice (tematický inventár) / spracoval a zostavil Viliam Mruškovič). 
Martin : Slovenská Národná Knižnica, 2009.
Hollis # 012075752
Location:    Harvard Depository 

Atlases

Slovakia.org   is a useful source for maps of Slovakia
 
Historical atlas of Central Europe / Paul Robert Magocsi.
Rev. and expanded ed.   Seattle : University of Washington Press,c2002. atlas (xiv, 274 p.)
Hollis # 009013703   
Location:    Widener  |  WID-LC    |  G1881.S1M32 2002F 
 
Atlas zemí Koruny české / Eva Semotanová.  Praha : Skřivan, 2002. (Chiefly facsimiles of maps of the 16th-19th centuries)
HOLLIS#:   009009495
Location:   Widener  |  WID-LC    |  GA841 .S446 2002x  
 
Historický atlas měst České republiky / Historický ústav Akademie věd České republiky ... [et al.; ediční rada: František Šmahel (předseda)  Praha : Historický ústav Akademie věd ČR,1996-
HOLLIS#:   007725214
Location: MAP collection (Pusey)  G1949.A1 H57 1996 f                

National Bibliography

Česká národní bibliografie [electronic resource] = Czech national bibliography / Národní knihovna v Praze.  Praha : Albertina icome, 1993- (1993-2008)
Hollis # 5031898                                                                                                                 
Location:   Harvard Depository
http://www.en.nkp.cz/  The Czech National library site offers search, (not browse), option

Slovenská národná bibliografia. Séria A: Knihy.
V Martine, Matica slovenská.
Hollis # 000173775
Location:    Widener  |  Slav 7199.21.10

Statistics

Český statistický úřad / Czech Statistical Office                          
 
Štatistický úrad Slovenskej republiky / Statistical Office of the Slovak Republic             
 
Štatistická ročenka Slovenskej republiky = Statistical yearbook of the Slovak Republic / Štatistický úrad Slovenskej republiky.  Bratislava: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Hollis # 002875917
Location:    Documents (Lamont)  |     Slav Doc 4507.2 [c]                                                 
Location:    Documents (Lamont)  |     HA1197.S5S738x [c]
 
Lexikon hl. m. Prahy / Český statistický úřad.  Praha : Český statistický úřad
Hollis # 07903184   
 
Štatistická ročenka regiónov Slovenskej republiky = Statistical yearbook of regions of the Slovak Republic.  Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2002- 
Hollis #  009119399
Location:    Documents (Lamont)  |  Slav Doc 4507.1 
Location:    Documents (Lamont)  |  CD-ROM Doc    |  HA1200.5 .A27x    

Arts & Culture

Portal Culturenet.cz   is maintained by Arts-Theatre Institute and offers information on   theater, music, literature, various intercultural events and provides links to Czech and European cultural organizations, publications, and more
 
Slovakia.org 
 
Culture and customs of the Czech Republic and Slovakia / Craig Cravens.  Westport, Conn. : Greenwood Press, 2006.
Hollis # 010012331
Location:   Widener  |  WID-LC   |  DB2035.C73 2006 [c]    
 
Sborník k problematice multietnicity : České země jako multietnická společnost : Češi, Němci a Židé ve společenském životě českých zemí 1848-1918 / ed. Zdeněk Kárník. 
Praha : Desktop publishing FF UK, 1996.
Hollis # 007377262
Location:    Widener  |  WID-LC    |  DB2177 .S26 1996x    
 
Mezery v historii, 1890-1938 : polemický duch Střední Evropy - Němci, Židé, Češi / [uspořádání a redakce katalogu Hana Rousová]. 
Praha : Česká spořitelna, [1994]  (umělecko-historické sympozium věnované tvorbě německých a židovských výtvarníků a architektů v českých zemích před rokem 1945)
Hollis # 008638220
Location:    Fine Arts  |  FA847.801.74    
 
Regnum Bohemiae et Sacrum Romanum Imperium ; sborník k poctě Jiřího Kuthana / uspořádali: Jan Royt, Michaela Ottová, Aleš Mudra. 
České Budějovice : Ústav dějin křesťanského uměni, 2005.
Hollis # 009803806
Location:   Harvard Depository
 
Umění české reformace (1380-1620) / Kateřina Horníčková, Michael Šroněk (eds) ; autoři . Milena Bartlová ... [et al.].  Praha : Academia, 2010.
Hollis # 012760037
Location:    Fine Arts  |  FAL-LC    |  N7971 .C9U44 2010
 
Kultura v českých dějinách 19. století: ke zrodu, genezi a smyslu avantgard / Martin Kučera.  Praha : Academia, 2011.
Hollis # 012850981
Location:   Harvard Depository  
 
The people of Prague pay homage to me : the Mozart cult in Prague in the 1st half of the 19th century and the Mozart Memorial at the Klementinum / Marc Niubò ; [translation Andy Letham] 
Prague : National Library of the Czech Republic, 2006.
Hollis # 010217641
Location:   Harvard Depository

Art and life in modernist Prague: Karel Čapek and his generation, 1911-1938 / Thomas Ort. 
New York, NY: Palgrave Macmillan, 2013.
Hollis # 013706649
Location:    Widener  |  WID-LC    |  PG5038.C3 Z828 2013x
 
Černá slunce : odvrácená strana modernity / Lenka Bydžovská, Vojtěch Lahoda, Karel Srp. 
Praha : Arbor Vitae : Galerie výtvarného umění v Ostravě, c2012.
Hollis # 013716567
Location:    Fine Arts  |  FAL-LC    |  N6831.5.S818 B93 2012

Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967 / Jiří Knapík, Martin Franc a kol. 
Praha : Academia, 2011.
Hollis # 013091058
Location:   Widener  |  WID-LC    |  DB2218 .P78 2011

Pražské jaro 1968 - literatura - film - média (2008 : Prague, Czech Republic)   Pražské jaro 1968 : literatura - film - média : materiály z mezinárodní konference pořádané Literární akademií za spolupráce s Městskou knihovnou Praha 20.-22. května 2008. 
Praha : Literární akademie, 2009.
Hollis #  011984997
Location:    Widener  |  WID-LC    |  DB2232 .P746 2008
 
Modern and contemporary Czech art, 1890-2010: catalogue of the permanent exhibition of the Collection of modern and contemporary art, and the Collection of 19th century art of the National Gallery in Prague / [editor Tomáš Vlček]. 
Prague : National Gallery, 2010.  (2 vol.)
Hollis # 012690658
Location:    Fine Arts  |  FAL-LC    |  N6831 .M58 2010
 
Little pearls of Czech classics [sound recording] / Smetana ... [et al.]  Czechoslovakia : Supraphon, [1988]
Hollis # 001870178
Location:    Loeb Music  |  Record Coll.    |   CD 5524
 
Smetana [sound recording]; Dvořák ; Janáček ; Martinů. 
Prague : Supraphon, p2002.
Hollis # 008953217
Lamont  |  Media CD    |  CDISC ZZ7   41   2#1 
                                                                                                          
Private century [videorecording] / written and directed by Jan Sikl ; produced by Pragafilm. 
Chicago, Ill. : Facets Video, c2008. 
(This cycle of eight 52-minute-long films follows average people going about spontaneous everyday lives.  The films present history as it has rarely been told)
Hollis # 012083017 
Location:   Harvard Depository

History

Historical dictionary of the Czech State / Rick Fawn and Jiří Hochman.  Lanham, Md.: Scarecrow Press, c2010.
Hollis # 012203162
Location:    Widener  |  WID-LC    |  DB2007 .H63 2010
 
Historical dictionary of Slovakia / Stanislav J. Kirschbaum.  Lanham, Md. : Scarecrow Press, 2007.                                                                                           Hollis # 010234807
Location:    Widener  |  WID-LC    |  DB2744 .K57 2007
 
Velké dějiny zemí koruny české.   Praha : Paseka, 1999-   (18 vol.)   
Hollis # 008497282
Location:  DB2063.V55 1999x   
                                          
Dějiny českých zemí / Jaroslav Pánek, Oldřich Tůma ... [et al.].
Praha : Karolinum, 2008. 
Hollis # 011745542
Location:  DB2005.D45 2008x    
 
Slovakia in history / edited by Mikuláš Teich, Dušan Kováč, and Martin D. Brown. Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2010.
Hollis # 012736274
Location:    Lamont  |  DB2763 .S56 2010
Location:    Widener  |  WID-LC    |  DB2763 .S56 2010
 
Fontes rerum bohemicarum : Prameny dějin českých
V Praze, Nákl. N. F. Palackého, 1873-1932.
Hollis # 007223479 
Location:    Widener     Slav 7205.40  
Location:   http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.FIG:007223479                                                                                       
Staré letopisy české : texty nejstarší vrstvy / [editors] Alena M. Černá, Petr Čornej, Markéta  Klosová. 
Praha : Filosofia (pro Centrum medievistických studií v nakl.
Filozofického ústavu ČR Filosofia), 2003.
Hollis # 009605292
Location:  DB2115.S73 2003x
 
[Search series]:   Dějiny českých zemí   
Praha : Libri.  [for individual titles on specific historical periods].
Location:  Harvard Depository   
 
Historiografie Moravy a Slezska / editor Ivo Barteček. 
Olomouc :Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Katedra historie, 2001-
Location:  Harvard Depository  
 
Vývoj české ústavnosti v letech 1618-1918 / [uspořádali Karel Malý, Ladislav Soukup] 
Praha : Karolinum, 2006. 
Location:  Harvard Depository (Request via HOLLIS)  (Czech Republic)
 
Toulky českou minulostí / Petr Hora ; ilustrace Jiří Běhounek, Dagmar a Pavel Bromovi. 
Praha : Práce, 1991. 
HOLLIS                                                                   
 
Toulky českou minulostí [sound recording] / na motivy  knihy Petra Hory-Hořejše napsal Josef Veselý ; režie Jaromír Ostrý. 
Praha : Radioservis, 2008-2011.            
(26 CD’s with a narrated account of entire history of Czech lands)                 
Hollis # 013606931                                                                                              
Location:   Harvard Depository

1945 -- osvobození, 1968 -- okupace : sovětská vojska v Československu = 1945 -- liberation, 1968 occupation : Soviet troops in Czechoslovakia / [text Jiří Fidler]. 
[Praha] : Kant : Pražský dům fotografie, 2008
Hollis # 011563616
Location:    Widener  |  WID-LC    |  DB2217 .A1945 2008
 
Invaze 68 /Josef Koudelka.
Praha : Torst,2008. [Documentary photography, Czech ].    [English version also available]                                                       
Hollis # 011446453
Location:   Harvard Depository  
 
August 1968 / [photographs] Ladislav Bielik ; [text Eugen Gindl]. 
Bratislava : Vyd. O.K.O : Slovart, 2008.  ([Documentary photography, Slovak)
Hollis # 011563834
Location:   Harvard Depository 
 
Worlds of dissent : Charter 77, the Plastic People of the Universe, and Czech culture under communism / Jonathan Bolton. 
Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2012.
Hollis # 012993860
Location:   Widener  |  WID-LC    |  DB2228.7 .B65 2012
Location:   Harvard Depository 
 
The power of the powerless [videorecording] / Agora Productions presents ; a film by Cory Taylor ; produced by Jonathan Terra, Darin Nellis ; written and directed by Cory Taylor. 
[Los Angeles, Calif.] : Agora Productions, [2010], c2009. 
(A moving tribute to peaceful revolution, this documentary includes CD-ROM and a brochure with teacher support materials. Licensed for limited public screenings)              
Hollis # 012352972
Location:   Harvard Depository
 
Minulost a dějiny v českém a slovenském samizdatu 1970-1989 =The past and    history in Czech and Slovak samizdat, 1970-1989 / zprac. Jan Vlk, Vendula Vaňková, Jiří Novotný ; k vyd. připr. Milan Drápala.  
Praha :Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ; Brno Doplněk,1993.                         
Request via HOLLISLocation:   Harvard Depository
 
Strategic warning & the role of intelligence [electronic resource]: lessons learned from the 1968 Soviet invasion of Czechoslovakia
[Washington, D.C. : Central Intelligence Agency, 2010?]                                      
 
[For additional sources for study of Communism in Czechoslovakia, please, consult]:
Monographs and serials published by Ústav pro Studium Totalitních Režimů (for ČR), and   Ústav pamäti národa (for Slovakia)
                  
[periodical]  Securitas imperii.  Praha : Vyd. MV ČR, 1994  Praha : Ústav pro     studium totalitních režimů                                                                               Hollis # 005572798 
Location:    Widener  | WID-LC |  HV8202.3.A2 S43x
 
[periodical]  Paměť a dějiny : PD
Praha : Odbor archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra České republiky, 2007-    
Hollis # 011448492  
Location:    Widener  |  Periodicals Reading Room Stacks    |  DB2188.7 .P36xL  
Location:    Widener  |  WID-LC    |  DB2188.7 .P36x   Current Issues: Periodicals Reading Room Stacks
                 
[periodical]   Dějiny a současnost (kulturně-historická revue)
Praha :Orbis,1959- 
Hollis # 001904102  
Location:   Widener  |    HP 33.5 
Location:   Film S 941
 
Sloboda v neslobode : [príspevok disentu a médií k pádu totality] : zborník z medzinárodnej konferencie / Michal Marťák, Imrich Gazda (zost.) 
Ružomberok : Verbum - Vyd. katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. 
Holls # 013146600 
Location: Harvard Depository

Journals

Dějiny a současnost (kulturně-historická revue)   Praha :Orbis,1959- 
Location:  Film S 941
HP 33.5
www.dejiny.nln.cz  (Czech Republic, Slovakia)

   

Government & Politics

Government of the Czech Republic                
The guide to the Slovak Republic (links to the government)  
 
Governments on the WWW (Czech Republic, Slovakia)        
 
Czechs and Germans : a study of the struggle in the historic provinces of Bohemia and Moravia / by Elizabeth Wiskemann. 
London ; New York : Oxford University Press, 1938.
Hollis # 000982706
Location:    Widener    |    Slav 7552.135 [c] 
Location:    Lamont     |    DB200.7.W5 [c]
 
Politický systém českých zemí, 1848-1989 / Stanislav Balík, Vít Hloušek, Jan Holzer, Jakub Šedo.  
Brno :Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2003.
Location: Harvard Depository

Revolution, modus vivendi or sovereignty? : the political thought of the Slovak national movement from 1861 to 1914 / Josette Baer ; with a foreword by Dušan Kováč. 
Stuttgart : Ibidem-Verlag, c2010.
Hollis # 012671846
Location:   Harvard Depository
 
Rakousko-uherské vyrovnání 1867 a jeho státoprávní důsledky v českých zemích a na Slovensku : sborník příspěvků ke 140. výročí rakousko-uherského vyrovnání / [editoři Karel Schelle, Ladislav Vojáček]. 
Ostrava : Key Publishing, 2007.
Hollis # 011738663
Location:   Harvard Depository 
 
Slováci po rakúsko-uhorskom vyrovnaní : Postupujúca modernizácia habsburskej monarchie. Budovanie centralizovaného Uhorska. Maďarizácia. Oslabovanie lojality Slovákov vôči Uhorsku / [autorský kolektív Dušan Kováč (vedúci kolektívu] ... et al.]. 
Bratislava : Literárne Informačné Centrum, 2012.
Hollis # 013598761
Location:     Harvard Depository     
 
Central European crossroads : social democracy and national revolution in Bratislava (Pressburg), 1867-1921 / Pieter C. van Duin. 
New York : Berghahn Books, 2009. 
 
Between the national and the civil : (Slovak experience) / Marcela Gbúrová ; [preklad zo slovenského jazyka, Štefan Franko]. 
Prešov : Slovacontact, 2004.
Hollis #  010165490
Location:    Harvard Depository
 
Federácia v strednej Európe : a iné štúdie / Milan Hodža ; [vybral, zostavil, predslov, kritické a edičné poznámky napísal Pavol Lukáč ; translations Petra Bombíková, Stanislava Chrobáková, Jana Plulíková]. 
Bratislava : Kalligram, 1997.
Hollis # 007635589
Location:   Harvard Depository
                                             
T.G. Masaryk a vznik Washingtonské daklarace v říjnu 1918. [Autor:] J. B. Kozák. 
Praha, Melantrich, 1968.
Hollis # 002040531
Location:    Widener  |  Slav 7336.53.450     
                                  
The making of a state; memories and observations, 1914-1918 / by Thomas Garrigue Masaryk ... An English version, arranged and prepared with an introduction by Henry Wickham Steed. 
New York : Frederick A. Stokes Company, 1927.
Hollis # 963255 
Location:    Widener  |  Slav 7328.125 
Location:    Lamont  |  D521 .M423 1927   
Location:    Harvard Depository 
 
Prvé poselství presidentovo (22. prosince 1918) a Odpověď Národního shromáždění (27. března 1919) / [T. G. Masaryk] ; připojena řeč referenta Ant. Hajna a doslov předsedy Národního shromáždění Fr. Tomáška. 
V Praze : A. Hajn, 1919.
Hollis # 001706216
Location:    Harvard Depository                                

Slovenská otázka v 1. ČSR (1918-1938) / Martin Vašš.
Martin : Matica slovenská, [2011] 
Hollis # 013374412
Location:    Harvard Depository                                            
 
Czechoslovakia between Stalin and Hitler: the diplomacy of Edvard Benes in the 1930s / Igor Lukes. 
New York : Oxford University Press, 1996.
Hollis # 006497945
Location:    Widener  |  WID-LC    |  DB2078.G3 L85 1996 
Location:    Harvard Depository
 
The Munich crisis, 1938 : prelude to World War II / edited by Igor Lukes and Erik Goldstein. 
London ; Portland, OR : Frank Cass, 1999. 
Hollis # 008192987 
Location:    Widener  |  WID-LC    |  D727 .M86 1999
 
Česko-Slovensko, Slovensko a Protektorát Čechy a Morava : vývoj česko-slovenských vzťahov v roku rozpadu spoločného štátu : na základe výberu z článkov uverejnených v novinách České slovo roku 1939 / Pavol Petruf. 
Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, c2009. 
Hollis # 012339586
Location:   Harvard Depository 
 
Soumrak a úsvit československé diplomacie : 15. březen 1939 a československé zastupitelské úřady / Jan Němeček. 
Praha : Academia, 2008.
Hollis # 011596372 
Location:   Harvard Depository  
 
Bez výčitek-- : genocida Čechů po atentátu na Reinharda Heydricha / Vojtěch Kyncl. 
Praha : Historický ústav, 2012.
Hollis # 013310736
Location:    Harvard Depository
 
Němci a Maďaři v dekretech prezidenta republiky : studie a dokumenty 1940-1945 / uspořádal Karel Jech ; autoři studií Jan Kuklík jr. a Vladimír Mikule = Die Deutschen und Magyaren in den Dekreten des Präsidenten der Republik : Studien und Dokumente 1940-1945
Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ; Brno : Doplněk, 2003. 
Hollis # 009222364 
Location:    Harvard Depository

Odsun Němců z Československa 1945-1947 / Tomáš Staněk. 
Praha : Academia : Naše vojsko, 1991.
Hollis # 001945217
Widener  |  WID-LC  |  DB 2042.G4 S73, 1991x
 
Svědectví o puči : z bojů pro komunizaci Československa / Ota Hora. 
Toronto : Sixty-Eight Publishers, 1978.
Hollis # 001755240
Location:    Widener  |  WID-LC    |  DB 2221.H67 .A3 x
 
Za červené Slovensko : štátna bezpečnostʹ a politické spravodajstvo na Slovensku v rokoch 1945-1948 / Matej Medvecký. 
Bratislava : Ústav pamäti ńaroda, 2011.
Hollis # 012830297  
Location:    Harvard Depository         
 
Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody : sborník z konference k 60. výročí konce druhé světové války / uspořádali Zdeňka Kokošková, Jiří Kocian, Stanislav Kokoška
Location:    Harvard Depository 

Paměti / Václav Černý ; [předmluvu napsal Jan Vladislav ; k vyd. připr. ... Nora Obrtelovä].
Brno : Atlantis, 1992-
Hollis # 003270547 
Location:    Harvard Depository
                                             
Slovenská politika v rokoch 1848-1993 / Svätoslav Mathé.  Martin: Matica slovenská, 2001.
Hollis # 008769960
Location:   Harvard Depository 
 
Český a slovenský komunismus (1921-2011) / Jan Kalous, Jiří Kocian (eds.).
Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR,   Ústav pro studium totalitních režimů, 2012.
Hollis # 013691434
Location:    Harvard Depository   
 
V tieni času [videorecording] = In the shadow of time / conception Marián Gula ; script, production and direction by Tibor Macák. 
Bratislava : Ústav Pamäti Národa, c2005, 2011.
Hollis # 013369340
Location:    Harvard Depository         
 
1968 : Pažské jaro 1968 : občanská média, přenos politických a kulturních procesů = Civil society, the mass media, and the the transfer of political and cultural processes in the Prague spring 1968 = Der Prager Frühling 1968: Zivilgesellschaft, Medien , politische und kulturelle transferprozesse / Ivan Šedivý ... [et al.]. 
Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2011.
Hollis # 012778852    
Location:    Harvard Depository     
 
Opoziční proudy v české společnosti 1969-1989 / Milan Otáhal. 
Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2011.
Hollis # 013080674 
Location:    Harvard Depository     
 
Praha--Washington--Praha : depeše velvyslanectví USA v Československu v listopadu a prosinci 1989 / k vydání připravil Vilém Prečan. 
Praha : Knihovna Václava Havla, 2004.
Intellectuals and politics in Central Europe / edited by András Bozóki.  Budapest ; New York : Central European University Press ; Ithaca, N.Y. : distributed in the United States by Cornell University Press Services, c1999.
Hollis # 009569014
Location:   Harvard Depository 
 
Bulletin (Cold War International History Project)   Bulletin / Cold War International History Project.  Washington, D.C. : Woodrow Wilson International Center for Scholars, 1992- 
Bulletin No. 12/13 (Fall/Winter 2001):  
Czechoslovak November 1989, By Oldrich Tuma 
and "Czechoslovak Regime Documents on the Velvet Revolution”   
Hollis #  005411897 
Location:    Widener  |  WID-LC    |  D839 .B83
Location:    Fung Library  |  Davis Center for Russian and Eurasian Studies    |  D839 .B83
 
Czechoslovakia : heat in January 1989 / compiled by Jan Vladislav in collaboration with Vilém Prečan. 
Scheinfeld-Schwarzenberg : ČSDS, 1989.
Hollis # 007609445
Location:   Harvard Depository 
 
Rozdělení Československa : 1989-1992 / Jan Rychlík. 
Praha : Vyšehrad, 2012.
Hollis # 013647684
Location:   Harvard Depository 
 
Defining the sovereign community : the Czech and Slovak Republics / Nadya Nedelsky. 
Philadelphia : University of Pennsylvania Press, c2009.
Hollis # 012030761
Location:    Widener  |  WID-LC    |  JN2220 .N43 2009
Location:    Fung Library  |  Davis Center for Russian and Eurasian Studies    |  JN2220 .N43 2009
 
Politics and government in the Visegrad countries : Poland, Hungary, the Czech Republic and Slovakia / John Fitzmaurice. 
Basingstoke : Macmillan ; New York : St. Martin's Press, 1998.
Hollis # 007843615
Widener  |  WID-LC  |  JN96.A58 F57 1998

Literatures

Portál české literatury / Czech literature portal / is a regularly updated source on contemporary Czech authors and their works, and on the literary life of the Czech Republic)

EdiceE (Ústav pro českou literaturu AV ČR)  [selected online literary and critical works by the Institute of the Czech literature of the Academy of Sciences]  

James Naughton’s pages (Oxford) (useful links to online sources on Czech and Slovak literatures and languages)

MLA international bibliography (SilverPlatter Information, Inc.)   MLA international bibliography [electronic resource] / SilverPlatter Information. 
Norwood, MA : SilverPlatter Information
Hollis # 006188158
Location:  Networked Resource  |  Z7006 .M64  
Also available in a Windows version at: Hilles, Lamont, and Widener Libraries
 
Host: měsíčník pro literaturu a čtenáře.  
[Brno : [s.n.],1985- [monthly literary journal with archive of digitized issues]
Hollis # 000446192
Location:    Widener  |  *86CS-54    [samizdat issues]
Location:    Widener  |  WID-LC    |  PG5023 .H678x
[Current Issues: Periodicals Reading Room Stacks]         
 
Literární archív : sborník Památníku národního písemnictví
Praha : Památník, 1966- 
Hollis # 000173559 
Location:    Widener  |  Slav 7196.389.5   
   
Dějiny české literatury 1945-1989 / hlavní redaktor
Pavel Janoušek ; redaktoři Peter Čornej ... [et al.]
Praha : Academia, 2007-     
Hollis # 011303609
Location:   PG5007D45 2007x    
 
Literárne pamiatky v archívoch a múzeách SSR : inventáre / zostavil Pavol Vongrej. 
V Martine : Matica slovenská,1982-
Hollis #  000416395
Location:    Widener  |  WID-LC    |  CD1167.S57 L58 x, 1982    
 
Klenoty knižnej kultúry a achívneho dokumentárneho dedičstva v  zbierkach Slovenskej národnej knižnice v Martine = Treasures of the book culture and archival documentary heritage from the collections of the Slovak National Library in Martin / Ľubomír Jankovič, Klára Komorová. 
Martin : Kozák-Press, 2010.
Hollis #  012833213
Location:    Harvard Depository
         
II. sjezd Svazu československých spisovatelů 22. - 29. 4. 1956 / Michal Bauer (ed.) 
Praha : Akropolis, 2011.
Hollis # 012733744
Location:    Widener  |  WID-LC    |  PG5000.15 .S92 1956x
 
Czech literature guide / [editors Jaroslav Balvin, Viktor Debnár ; texts Petr A. Bílek ... et al.]. 
Praha : Institut umění, Divadelní ústav, 2011. (useful guide to the Czech literature of 20th and 21st] centuries, and to literary life in general)
Hollis # 013134795
Location:    Harvard Depository
 
V síti dějin literatury národního obrození / Hana Šmahelová. 
Praha : Karolinum, 2011, ©2011. 
Hollis # 013036422  
Location:    Harvard Depository                                            
 

Languages

Languages of former Czechoslovakia / Library of Congress Country Studies   [Provides general introduction to the languages] 

Central and Eastern European Online Library [electronic  resource]. 
[Frankfurt am Main, Germany] : Questa.Soft GmbH   
(online archive with full text PDF articles from many literature and language journals)
Hollis # 012142017 

The Czech language Online (offers interactive language earning at a reasonable cost, in addition to some interesting links to information on the Czech culture)

Czech : a multi-level course for advanced learners / František Čermák ... [et al.]. 
Brno : Masaryk University, 1993.
Hollis # 004818674
Location:    Widener  |  WID-LC    |  PG4129.E5 C94 1993x
 
Czech phrasebook / [konverzaci vytvořil autorský kolektiv pracovníků Lingea]. 
Brno : Lingea, 2011. 
Hollis # 009341269
Location:    Widener  |  Harvard Depository
 
Čeština expres 1 : [úroveň] A1/1 : (English version) & CD / Lída Holá, Pavla Bořilová. 
Praha : Akropolis, 2010. (2 vol. & CD)
Hollis # 012590398
Location:    Widener  |  Harvard Depository
 
Krížom-krážom : Slovenčina A2 / Renáta Kamenárová ... [at al.]. 
Bratislava : Univerzita Komenského, 2009.
Hollis # 012088204 
Location:    Widener  |  Harvard Depository

About this page

This content of this page was created by Hana Pyro, librarian for the Czech, Slovak, Croatian, Bosnian, Slovenian and Sorbian collections in the Slavic Division of Widener Library (until 2017), in conjunction with the research contacts for Slavic studies, who continue to maintain it.