Features resource

CEEOL 
Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
[Frankfurt am Main, Germany] : Questa.Soft GmbH   
(online archive with full text PDF articles from 985 humanities and social science journals and re-digitized documents pertaining to Central, Eastern and South-Eastern European topics)
Hollis # 012142017   

General resources

SLOVENIA.SI (gateway to information on Slovenia)
http://www.slovenia.si/
 
Slovenia and the Slovenes : a small state and the new Europe / James Gow, Cathie Carmichael. 
London : Hurst, 2010.
Hollis # 012663372
Location:    Widener  |  Harvard Depository 
 
National and university library
http://www.nuk.uni-lj.si/nukeng.asp
 
Central and Eastern European Online Library [electronic resource]. 
[Frankfurt am Main, Germany] : Questa.Soft GmbH     
(online archive with full text PDF articles from humanities and social science journals) 
Hollis # 012142017  
 

News

Balkan Insight [is a publication of the Balkan Investigative Reporting Network (BIRN), run by journalists in  Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Romania and Serbia]
Hollis # 008027752
 
Slovenska tiskova agencija
Location: http://www.sta.si/en/
Mladina.  Ljubljana : Zveza socialistične mladine Slovenije  
Hollis # 000652864
Location:    Widener  |  Harvard Depository

Dnevnik
 
Onlinenewspapers.com  (portal for Slovenian  newspapers)

Selected resources

Language Dictionaries

 
EUdict  (online )   
 
ImTranslator Dictionary  (free online translator and dictionary)                     
 
Slovar slovenskega knjižnega jezika / [glavni uredniški odbor Anton Bajec ... et al.] ; izdala Slovenska akademija znanosti in umetnosti in Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademija znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša. 
Ljubljana : DZS, 1994.                                                                                                                                       
Hollis # 005664123
Location:    Widener  |  WID-LC    |  PG1888 .S56 1994x   
 
Slovensko-angleški slovar / Anton Grad, Henry Lemming. 
Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1992.                                                                                                                                        
Hollis # 007651206                                                                                                                                                             
Location:    Widener  |  WID-LC    |  PG1891 .K6 1992
 
Veliki angleško-slovenski slovar / Anton Grad, Ružena Škerlj, Nada Vitorovič.  Ljubljana : Državna zal. Slovenije, 1991.
Hollis # 002600862                                                                                                                                
Location:    Widener  |  WID-LC    |  PG1891 .G73 1991x
 
Etimološki slovar slovenskega jezika / France Bezlaj. 
Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik, 1976-2007.  
Hollis # 004053199 
Location:    Widener  |  WID-LC    |  PG1883 .B4x
 
 

Encyclopedias

 
Enciklopedija Slovenije / [glavni urednik Marjan Javornik]. 
Ljubljana : Mladinska knjiga, 1987-1999                                                                                                                                                                    
Hollis # 001329366     
Location:    Widener  |  WID-LC    |  DR1357.5 .E53x 1987
 
 

Archival Guides

 
The Archives of the Republic of Slovenia (Guide)                                                     
 
A guide to Yugoslav libraries and archives / Slobodan Jovanović, Matko Rojnić, compilers ; Paul L. Horecky, chief editor ; Elizabeth Beyerly, translator and associate editor. -- 
[Columbus, Ohio : American Association for the Advancement of Slavic Studies, 1975]                                                                                    
Hollis # 000841165                                                                                                                             
Location:    Widener  |  Harvard Depository                                                                                      
Location:    Fung Library   |  Slav 8110.34 1975                                                                               
Location:    Dumbarton Oaks  |  Z841 .A1 J68
 
Vodnik po arhivskem gradivu Studia Slovenica / Andreja Klasinc Škofljanec. 
Ljubljana : ARS, 2006.                                                                                                                                                                  
Hollis # 011371475                                                                                                                  
Location:    Widener  |  Harvard Depository    
 
Srednjeveški ženski pečati : iz Arhiva Republike Slovenije = Medieval women's seals in the Archives of the Republic of Slovenia / by Katja Mahnič. 
Ljubljana, Slovije : Narodni muzej Slovenije : v sodelovanju z Arhiv Republike Slovenje, 2006                                                                          
Hollis # 010889534.                                                                                                                     
Location:    Widener  |  Harvard Depository                                                                              
Location:    Dumbarton Oaks  |  CD6140.1.5 .M34 2006
 

Atlases

 
National atlas of Slovenia : to the Republic of Slovenia on the tenth anniversary of its independence / [chief editors], Jerneja Fridl ... et al. ; [Institute for Geography ; Anton Melik Geographical Institute]. 
Ljubljana : Rokus, 2001.                                                                       
Hollis # 012207959                                                                                                                                       
Location:    Map Coll (Pusey)  |  MAP-LC    |  G2034.5 .U513 2001
 
Infoplease.com                                                       
 
Atlas of Slovenia (Wikimedia)                            
 
 

Selected bibliographies

[Portal Slovenska bibliografija (Narodna in univerzitetni knjižnica)]                           
[For various subsets of the National bibliography of Croatia in the Harvard Library, please, contact the Slavic Division]
 
Bibliografija publikacij Slovenske akademije znanosti in umetnosti v letih 1972-1980 = The Bibliography of the publications of the Slovene Academy of Sciences and Arts in the years 1972-1980 / Marija Fabjančič. 
Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.
Hollis # 001065206  
Location:    Widener  |  Harvard Depository                                                           
 
 

Statistics

 
Statistical Office of the Republic of Slovenia                                                           
 
Narodnostna sestava prebivalstva v obmejnem prostoru med Slovenijo in Hrvaško : statistični kazalci narodnostnega (samo)opredeljevanja in maternega jezika po popisu prebivalstva iz leta 1991 s posebnim poudarkom na Slovencih in Hrvatih / Vera Kržišnik-Bukić. 
Ljubljana : Institut za narodnostna vprasanja,                                                                                                        
Hollis # 007786491                                                                                                                        
Location:    Widener  |  WID-LC    |  HB3628.8.S57 N37 1997x   
 
 

Selected resources-2

Arts & Culture

Portal “Culture.si”                                                                     
 
A short cultural history of the Slovenes / Matjaž Kmecl ; translated from Slovene by Maja Visenjak-Limon. 
Ljubljana : Slovene PEN, 2005.                                                                                  
Hollis # 011562751                                                                                                                   
Location:    Widener  |  Harvard Depository                                                              
 
Med humanisti in starimi knjigami : [prispevek k slovenski kulturni zgodovini] / Primož Simoniti 
V Ljubljani : Slovenska Matica, 2007.   
Hollis # 011372331     
Location:    Widener  |  Harvard Depository
 
Duhovna kultura antičke Istre / Vesna Girardi Jurkić. 
Zagreb : Skolska knjiga, 2005-   
Hollis # 009693526    
Location:    Widener  |  Harvard Depository       
 
Slovenska kultura v XX. stoletju / [avtorji prispevkov s posameznih področij Matjaž Barbo ... et al. ; uredila Ženja Leiler in Aleš Berger]. 
Ljubljana : Mladinska knj., 2002. 
Hollis # 011414293    
Location:    Widener  |  Harvard Depository                                                           
 
Manuscripta : medieval illumination in manuscripts from the National and University Library, Ljubljana ; 7 September - 7 November 2010 / Nataša Golob.
Ljubljana : National Gallery of Slovenia : Faculty of Arts, University of Ljubljana, 2010 (Kranj : Gorenjski tisk)  
Hollis # 013349387    
Location:    Houghton Library |  HRef-1653
 

History

 
Zgodovina slovenskega naroda / Bogo Grafenauer. 
Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1964-                                                                                                                                               
Hollis # 001271438                                                                                                                    
Location:    Widener  |  Slav 8479.54.2                                                                                             
Location:    Dumbarton Oaks  |  DR1385 .G73 1964
 
Historical dictionary of Slovenia / Leopoldina Plut-Pregelj, Carole Rogel. 
Lanham, Md. : Scarecrow Press, 2007.                                                                                                                          
Hollis # 010775208                                                                                                                                               
Location:    Widener  |  WID-LC    |  DR1375.5 .P58 2007
 
A brief history of Slovenia : historical background of the Republic of Slovenia / Janko Prunk ; [ translated byŠpela Kok ... et al.]. 
Ljubljana : Založba Grad, 2000.                                                              
Hollis # 009516394                                                                                                        
Location:    Widener  |  Harvard Depository
 
The land between : a history of Slovenia / edited by Oto Luthar ; Oto Luthar ... [et al.]. 
Frankfurt am Main : Peter Lang, c2008.                                                                                                   
Hollis # 011974394                                                                                                               
Location:    Widener  |  WID-LC    |  DR1385 .L36 2008x
 
Slovenska kronika  Ljubljana : Nova revija, 1995-1996.  (20th century)                                                            
Hollis # 007428899                                                                                                                                
Location:    Widener  |  Harvard Depository
 
Sacro egoismo : Slovenci v krempljih tajnega Londonskega pakta 1915 / Uroš Lipušček. 
Ljubljana : Cankarjeva Založba, 2012.                                                                                   
Hollis # 013360160
Location:    Widener  |  Harvard Depository
                    
Slovensko domobranstvo, 1943-1945 : ustanovitev, organizacija, idejno ozadje / Boris Mlakar. 
V Ljubljani : Slovenska matica, 2003.                                                                                                                
Hollis # 009304443                                                                                                                           
Location:    Widener  |  Harvard Depository         
 
The price of patriotism : SOE and M16 in the Italian-Slovene borderlands during World War II / John Earle. 
Sussex, England : Book Guild, 2005.                                                                                              
Hollis # 009561401                                                                                                                                    
Location:    Widener  |  WID-LC    |  D810.S7 E27 2005x
 
Teharske žive rane - Huda Jama / Roman Leljak ; [spremna beseda Spomenka Hribar]. 
Radenci : Atilova knjiga, 2009.                                                                                                                  
Hollis # 012806468                                                                                                                              
Location:   Widener  |  Harvard Depository                          
 
Svitanja / Spomenka Hribar.  Ljubljana : Enotnost, 1994.                                                                    
Hollis # 004725779                                                                                                                               
Location:   Widener  |  Harvard Depository         
                                  

Government, Politics

 
Governments on the WWW (Slovenia)                                                
 
Slovenska osamosvojitev v letu 1918 : študija o slovenski državnosti v Državi Slovencev, Hrvatov in Srbov / Jurij Perovšek. 
Ljubljana : Modrijan, 1998.]                                                                    
Hollis # 008011439                                                                                                                            
Location:    Widener  |  Harvard Depository                                                               
 
Med resničnostjo in iluzijo : slovenska in jugoslavanska politika v desetletju po sporu z Informbirojem 1948-1958 / Mateja Režek. 
Ljubljana : Modrijan, 2005.                                                           
Holis # 009894553                                                                                                                                 
Location:    Widener  |  Harvard Depository                                                               
 
The making of the Slovenian state, 1988-1992 : the collapse of Yugoslavia / Janez Janša. 
Ljubljana : Mladinska knj., 1994.                                                                                                             
Hollis # 004725597                                                                                                                             
Location:    Widener  |  Harvard Depository                                                               
 
 
 

Literature

 
Portal: Literatura   
 
Portal slovenskih pisateljev                                                                                                
 
Literatura (Ljubljana, Slovenia).  Literatura. 
Ljubljana : RK ZSMS, 1989- Narodna in univerzitetna knjižnica   (journal)                                                                                                                      
Hollis # 001710290                                                                                                            
Location:    Widener  |  WID-LC    |  PG1913 .L584x                                                                     
Location:    Widener   Harvard Depository   (CD supplements)
 
Slovenska književnost / Jože Pogačnik ; [slikovno gradivo izbral Cene Omerzel]. 
Ljubljana : DZS, 1998-                                                                                                                                              
Hollis # 007626434                                                                                                                              
Location: Widener  |  WID-LC    |  PG1902.4 .P65 1998x
 
eZISS 
(digital critical editions of Slovenian literature offer selected Slovenian texts with integrated facsimiles, transcriptions and scholarly commentary)                                                                                     
 
Digitalna knjiznica Slovenije   
(Digital public library providing access to books, journals, photographs and multimedia)
                   
 

Language

 
Slovenska slovnica / Jože Toporišič. 
Maribor : Obzorja, 2012.                                                                
Hollis # 013690759                                                                                                                             
Location:    Widener  |  WID-LC    |  PG1823.T58 2012x
 
Slovene : a comprehensive grammar / Peter Herrity. 
London ; New York : Routledge, 2000
Hollis # 011287813         
(textbook for English speakers)                                                                                                                         
Location:    Widener  |  WID-LC    |  PG1827.5.E5 H47 2000
 
Slovanstvo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi : |b 46. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, [Ljubljana], 28. 6.-16. 7. 2010 : zbornik predavanj / |c [uredila Vera Smole]. ]. 
Ljubljana : Univerza v Ljubljani, FF, 2010.                                                                                            
Hollis # 013148840                                                                                                                               
Location:    Widener  |  Harvard Depository
 
 

About this page

This content of this page was created by Hana Pyro, librarian for the Czech, Slovak, Croatian, Bosnian, Slovenian and Sorbian collections in the Slavic Division of Widener Library (until 2017), in conjunction with the research contacts for Slavic studies, who continue to maintain it.