Featured CollectionFlags of the Solidarity movement flying in Gdansk, Poland. (Photograph by penny_7b, via Flickr Creative Commons).
Widener and Houghton Libraries hold the Solidarity Bibliographic Center collection of independent, underground, and uncensored Polish publications from the 1970's-1990.

Quick Facts

News

 
Mondo Times – Poland (http://www.mondotimes.com/1/world/pl)
 
Polish Press Agency
 

 

Central and Eastern European Online Library (CEEOL) (http://www.ceeol.com.ezp-prod1.hul.harvard.edu)
(Online archive with full text PDF articles from humanities and social science journals)
Hollis # 012142017
 
 

Journals:

(A full-text Polish journal archive)
 
In English (online only)
 
Newsweek Polska (http://www.newsweek.pl/)
In Polish (online only)
 
In Polish:
 
Gazeta wyborcza
Rzeczpospolita
Zycie Warszawy
Nowy dziennik
Tygodnik Solidarnosc
Wprost
Polityka
Tygodnik powszechny
 
In English:
 
Warsaw business journal
Warsaw voice

General resources

Polska.pl / Poland.pl (http://www.poland.pl/)
In Polish and English
 
Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna – WIEM (http://portalwiedzy.onet.pl/encyklopedia.html)
In Polish
 
Internetowa Encyklopedia PWN (http://encyklopedia.wp.pl/)
In Polish
 
CBN Polona (Cyfrowa Biblioteka Narodowa) http://www.polona.pl/oldie/
 
Slaska Biblioteka Cyfrowa (www.sbc.org.pl)
Silesian Digital Library
In English ; texts in Polish, German, etc. ; content: rare books, periodicals; modern books.
 
Index of Polish electronic libraries; full text access

National bibliography

Online sources:

Polish National Union Catalog (http://centrum.nukat.edu.pl/)
Narodowy Uniwersalny Katalog
In Polish
 
Biblioteka Narodowa (http://www.bn.org.pl/)
Polish National Library
Online catalog; electronic resources
 
Biblioteka Jagiellonska (http://www.bj.uj.edu.pl/)
Library of the Jagiellonian University
Online catalog; electronic resources
 
Biblioteka Jagiellonska.
Czasopisma polskie w wersji cyfrowej.
List of Polish periodicals available in electronic format  (http://www.bj.uj.edu.pl/zb/czc.pdf)
 
 

Printed sources:

 
Estreicher, Karol Józef Teofil, 1827-1908.   Bibliografia polska / przez K. Estreichera.  New York : Johnson Reprint Corp., 1964-65. 33 vols.
|b WID |c WIDLC |h Z2521 |i .E82x 1964
Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera – EBBE (http://www.estreicher.uj.edu.pl/)
 
Wielka encyklopedia powszechna PWN. [Komitet redakcyjny: przewodniczący: Bogdan Suchodolski.  Warszawa, Państwowe Wydawn. Naukowe 1962-1970. 13 vols.
Widener  |  Slav 5205.60
 
Poland : an encyclopedic guide / [editors, Edyta Banaszkiewicz-Zygmunt, Krzysztof Olendzki].  Warsaw : Polish Scientific Publishers PWN, 2000. Xiv, 978 p.
Widener  |  WID-LC    |  DK4030 .P636 2000
 
Polska Akademia Umiejętności.   Polski slownik biograficzny. [Komitet redakcyjny: Władysław Konopczyński, et al.]  Kraków, Skład główny w księg, Gebethnera i Wolffa, 1935-  45+ vols.
Slav 6575.10
 
Atlas Rzeczypospolitej Polskiej / [Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania ; redaktor naczelny, Michał Najgrakowski] = Atlas of the Republic of Poland / [Polish Academy of Sciences, Institute of Geography and Spatial Organization ; editor-in-chief, Michał Najgrakowski].  Warszawa : Główny Geodeta Kraju, c1993-1999. 1 atlas
Map Coll (Pusey)  |  MAP-LC    |  G1950 .A86 1993   pf
 
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich / wydany pod red. Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego, Władysława Walewskiego.  Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1986-1987. 15 vols.
Widener  |  WID-LC    |  DJK7 .S46x 1986

Arts & culture

Polish and English
 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (http://www.mkidn.gov.pl/)
Ministry of Culture and National Heritage
Polish and English
 
Contemporary Art Galleries in Poland
In Polish and English
 
Muzeum Narodowe w Warszawie (http://www.mnw.art.pl/)
The National Museum in Warsaw
In Polish and English
 
In English
 
 
Internetowa baza filmu polskiego
Polish cinematograph

History

Online sources:

 
Historicus – Portal Historyczny (http://historicus.umk.pl)
In Polish
 
Cyberhistoria (www.historia.uw.edu.pl)
Server of the Institute of History, Warsaw University
In Polish and English
 
Polish Resistance in World War II (http://www.polishresistance-ak.org/)
In Polish and English
 
Internetowe Muzeum Solidarnosci (http://elfal.com/solidarnosc/)
Internet Museum of Solidarity Movement
In Polish
 
Genealogy
In English
 
In English
 

Printed sources:

 
Solidarity and related materials, 1970- (inclusive), 1970, 1980-1981 (bulk).
Houghton  |  SOLIDAR BIBL CTR
 
Polska Akademia Umiejętności.   Polski slownik biograficzny. [Komitet redakcyjny: Władysław Konopczyński, et al.]  Kraków, Skład główny w księg, Gebethnera i Wolffa, 1935-
Widener  |  Slav 6575.10
 
Bibliografia historii Polski / pod red. Heleny Madurowicz-Urbańskiej opracowali Wiesław Bieńkowski.  Warszawa, Państwowe Wydawn. Naukowe, 1965-78. 8 vols.
Widener  |  Slav 5200.28
 
Poland. Sovereigns. (1507-48 : Zygmunt I)   Epistole, legationes, responsa, actiones, res geste Sigismundi, ejus nominis primi, regis Polonie. Sub M. Drzewicki, P.Tomicki [et al.] scripta, per S.Górski collecte et digeste. [Edited by A.T.Działynski, et al.  Posnaniae, 1852- 1966.  (Acta Tomiciana) 18 vols.
Widener  |  Slav 5210.5 F
 
Acta historica res gestas Poloniae illustrantia ab anno 1507 usque ad annum 1795.  Cracoviae : Sumptibus Academiae Literarum Cracoviensis, 1878-1910. 13 vols.
Widener  |  Slav 5215.8-.8.9
 
Długosz, Jan, 1415-1480.   Dzieła wszystkie, wydane staraniem Alexandra Przezdzieckiego.  [Krakow, 1887, '64-'88]. (Opera omnia) 14 vols.
Widener  |  Slav 5348.4
 

Journals:

 
Sarmatian review
Polish review
 

Archives

Polish Institute of Arts and Sciences of America
In English and Polish
 
Archiwa Panstwowe (http://www.archiwa.gov.pl/)
State Archives
In Polish and English
 
Archiwum Glowne Akt Dawnych w Warszawie (http://www.agad.archiwa.gov.pl/)
 
Archiwum Akt Nowych (http://www.aan.gov.pl/)
 
Instytut Pamieci Narodowej (http://ipn.gov.pl/)

Government & politics

Political resources on the Net – Poland I (http://www.politicalresources.net/poland.htm)
In English and Polish
 
President of the Republic of Poland (http://www.president.pl/x.node?id=479)
Prezydent RP
In Polish and English
 
Sejm of the Republic of Poland (http://www.sejm.gov.pl/english.html)
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
In Polish and English
 
Internet Law Library: Poland (http://www.lectlaw.com/inll/181.htm)
In English
 
Polski serwer prawa (http://lex.com.pl/)
Polish Law Server
In Polish
 
In English
 
In English

Literature & language

Online sources:

 
Polish/English; English/Polish Dictionary (http://www.babylon.com/define/115/Dictionary-English-Polish.html)
 
Slownik Jezyka Polskiego (http://sjp.pwn.pl/)
 
Wielki slownik ortograficzny (http://so.pwn.pl/)
 
Polska Bibliografia Literacka (http://pbl.ibl.poznan.pl/dostep/
Instytut Badan Literackich PAN w Warszawie, Pracownia Bibliografii Biezacej w Poznaniu.
 
Biblioteka literatury polskiej w Internecie (http://monika.univ.gda.pl/~literat/)
Polish literature on the Internet
In Polish
 
Wirtualna biblioteka literatury polskiej (http://julia.univ.gda.pl/%7Eliterat/zulu/zasad.htm)
Virtual library of Polish literature
In Polish
 
Polish literature in English translation (http://home.roadrunner.com/~polishlit/)
In English
 
In Polish and English
 

Print sources:

 
Bibliografia literatury polskiej Nowy Korbut.  [Kraków, etc.] Państwowy Instytut Wydawniczy [etc., 1963-
Widener  |  Slav 6735.10.10
 
Słownik języka polskiego / redaktor naczelny Witold Doroszewski.  Warszawa : Wiedza Powszechna, 1958-1969. 11 vols.
Widener  |  3286.65.205
 
Uniwersalny słownik języka polskiego / pod redakcją Stanisława Dubisza.  Warszawa : Wydawn. Naukowe PWN, 2003. 6 vols. (Korpus jezyka polskiego PWN)
Widener  |  WID-LC    |  PG6625 .U55 2003
 
Nowy słownik Fundacji Kościuszkowskiej = The new Kosciuszko Foundation dictionary / redaktor naczelny, Jacek Fisiak.  New York, N.Y. : Kościuszko Foundation ; Kraków : Universitas, c2003. 2 vols. + CD-ROM
Widener  |  WID-LC    |  PG6640 .N69 2003
 

Journals:

 
FA-art
Odra
Pamietnik literacki
Ruch literacki
Teksty drugie
Tworczosc
Zeszyty literackie
 

Archives:

 
Wittlin, Józef, 1896-   Correspondence.
Houghton Library.
 
Also in Houghton are partial archives of other writers: Jozef Mackiewicz, Witkacy (Stanislaw Ignacy Witkiewicz) and Waclaw Grubinski

About This Page

The content of this page was originally created by Joanna Epstein, librarian for Poland and Polish-language materials in the Slavic Division of Widener Library (to 2016)in conjunction with the research contacts for Slavic studies, who continue to maintain it.